INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Zakładanie konta pacjenta bez wylogowywania lekarza lub personelu medycznego z systemu

Lekarz/Personel Medyczny może założyć konto Pacjentowi bez wylogowywania się ze swojego profilu. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki PACJENCI i kliknąć w przycisk ZAREJESTRUJ NOWEGO PACJENTA (patrz 1). w prawym górnym rogu. W nowej karcie otworzy się formularz rejestracyjny, który Pacjent powinien uzupełnić swoimi danymi.
4
Rys. Lokalizacja przycisku Zarejestruj Nowego Pacjenta
Po kliknięciu przycisku ZAREJESTRUJ otworzy się okno, w którym należy ponownie wpisać numer telefonu Pacjenta, aby otrzymał on sms-em kod aktywacyjny. Po jego wpisaniu profil pacjenta zostaje utworzony, można zamknąć bieżącą kartę i powrócić do swojego profilu Lekarza/Personelu Medycznego
5
Rys. Formularz Zakładania Konta Pacjentowi z poziomu Konta Lekarza/Personelu Medycznego
W przypadku zalogowania na utworzony profil pacjenta, nastąpi automatyczne wylogowanie Lekarza/Personelu Medycznego z ich konta.