INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

EKG

W tej zakładce znajdziesz pomiary EKG Pacjenta przesłane z aplikacji Istel ECG.  

Rys .Filtrowanie Pomiarów EKG
Rys .Filtrowanie pomiarów EKG

Filtrowanie

Zakładka EKG posiada możliwość filtrowania interesujących nas wyników.

Domyślnie system ustawiony jest na wyświetlanie pomiarów z ostatnich 14 dni. Parametr ten możesz zmienić klikając w listę wyboru oznaczoną jako „Ostatnich dni” (patrz 1). Filtrowanie możesz ustawić na:

 • Własny zakres, czyli ustawienie dowolnej daty
 • 7 dni
 • 14 dni
 • 30 dni

Pola oznaczone jako „Data od”(patrz 2) i „Data do” (patrz 3) pozwalają na wybór dat z kalendarza. 

Lista wielokrotnego wyboru „Średni puls” (patrz 4) pozwala na filtrowanie pomiarów pod względem ilości uderzeń serca na minutę. Kliknięcie w nią daje następujące opcje wyboru:

 • Do 100 bpm
 • 101-150 bpm
 • 151-200 bpm
 • Powyżej 200 bpm

Lista wielokrotnego wyboru „Puls” (patrz 5) pozwala na filtrowanie pomiarów w zależności czy puls był prawidłowy czy nie. Kliknięcie w nią daje następujące opcje wyboru:

 • Prawidłowy
 • Nieprawidłowy

Lista wielokrotnego wyboru „AFIB”(patrz 6) pozwala na filtrowanie pomiarów po informacji czy w  trakcie pomiaru wystąpiło migotanie przedsionków. Kliknięcie w nią daje następujące opcje wyboru:

 • Nie wykryto
 • Wykryto

Aktywny filtr jest niebieski, nieaktywny szary.

Przycisk FILTRUJ (patrz 7) uruchamia filtrowanie danych.

Przycisk WYCZYŚĆ FILTRY (patrz 8) przywraca domyślne ustawienia filtrów.

Tabela z podsumowaniem pomiarów

Rys. Tabela Z Podsumowaniem Pomiarów EKG Oraz Widok Listy Pomiarów
Rys. Tabela z podsumowaniem pomiarów EKG oraz widok listy pomiarów

Informacje zawarte w tabeli (w przedziale czasowym wyznaczonym przez filtry):

 1. Ilości pomiarów łącznie (patrz 1)
 2. Ilość pomiarów prawidłowych (patrz 2)
 3. Ilość pomiarów nieprawidłowych (patrz 3)
 4. Ilość pomiarów z nieregularnym pulsem (patrz 4)
 5. Ilość pomiarów z wolnym nieregularnym pulsem (patrz 5)
 6. Ilość pomiarów z przyspieszonym pulsem (patrz 6)
 7. Ilość pomiarów z migotaniem przedsionków (patrz 7)
 8. Ilość pomiarów z wolnym pulsem (patrz 8)
 9. Ilość pomiarów z przyspieszonym pulsem (patrz 9)

 

 

Poniżej znajduje się lista wszystkich przesłanych wyników EKG danego Pacjenta wraz z datą, godziną przesłanego pomiaru, informacją odnośnie średniego pulsu, prawidłowości pulsu oraz wykryciu AFIB.

Rys. Lokalizacja Przycisku OTWÓRZ, USUŃ Oraz NOTATKA W Zakładce EKG
Rys. Lokalizacja przycisku OTWÓRZ, USUŃ oraz NOTATKA w zakładce EKG

Aby zobaczyć wynik EKG w pliku PDF kliknij przycisk OTWÓRZ (patrz 1).

Lekarz ma możliwość wprowadzenia notatki do wyniku EKG oraz jej edycji i usunięcia. Kliknij NOTATKA (patrz 2), wprowadź informację i wciśnij przycisk POTWIERDZAM. Aby usunąć pomiar z listy kliknij przycisk USUŃ (patrz 3).

Ważne! Pomiary przesłane przez Lekarza/Personel Medyczny nie mogą być usunięte przez Pacjenta z systemu Istel Care.

Aplikacja Istel ECG

Przesyłanie pomiarów EKG odbywa się za pomocą Aplikacji Istel ECG.

Aplikacja Istel ECG można pobrać z Google Play lub App Store.

Aby przesyłać wyniki pomiarów Pacjentów należy zalogować się jako Lekarz w aplikacji Istel ECG. W prawym górnym rogu kliknij w listę, wybierz zakładkę „Konto Istel Care” i zaloguj się jako Lekarz.

 

Teraz możesz przesyłać pomiary na konto Pacjenta w systemie Istel Care.

 

Aby to zrobić należy wykonać następujące kroki:

1.Wykonaj pomiar i uzupełnij dane Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL) i kliknij ZAPISZ

2.Wejdź w ikonę ZAPISANE POMIARY (rys. 1)

Rys.1 (1)
rys.1

3.Z dostępnej listy wybierz i otwórz pomiar, który chcesz przesłać na konto Pacjenta (rys. 2)

Rys.2 (1)
rys.2
4.W prawym górnym rogu kliknij ikonkę chmura ze strzałką, z listy zaznacz Pacjenta                    którego dotyczy pomiar (rys. 3 i 4) i wciśnij przycisk OK
Rys.3 (1)
rys.3
Rys.4 (1)
rys.4
Ważne! Lekarz musi mieć dostęp do karty Pacjenta w systemie Istel Care. Jeżeli ta czynność nie zostanie wcześniej wykonana, przesłanie pomiaru na konto Pacjenta w systemie Istel Care nie będzie możliwe.
5.Potwierdź chęć wysłania pomiaru na konto Istel Care (rys. 5), klikając TAK.
Rys.5 (1)
rys.5

Przesłane pomiary będą automatycznie widoczne na Karcie Pacjenta w zakładce EKG.