INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Przechodzenie do otwartej wizyty

W zakładce WIZYTY znajdują się otwarte wizyty, czyli przypisani do Ciebie Pacjenci, gotowi do przyjęcia.

Zakładka Wizyty V2
Rys. Zakładka Wizyty w menu głównym

Aby przejść do otwartej wizyty:

1. Kliknij POKAŻ przy imieniu i nazwisku odpowiedniego Pacjenta.

Wizyty Przycisk Pokaż
Rys. Widok wizyt przypisanych do Lekarza

2. Otworzy się widok wprowadzania pomiarów w trakcie wizyty.

Wizyta W KP Lekarz Przypisany
Rys. Otwarta wizyta z przypisanym Lekarzem