INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Otwieranie teleporady

Lekarz ma możliwość utworzenia wideoporady pacjentowi. Wideoporada inicjowana jest tylko i wyłącznie przez Lekarza

Aby rozpocząć teleporadę:

1. Na głównym dashbordzie kliknij w kafelek TELEPORADA lub wejdź w zakładkę TELEPORADA znajdującą się z lewej strony.
Rys. Lokalizacja Kafelka TELEPORADA Na Stronie Głównej
Rys. Lokalizacja kafelka TELEPORADA na stronie głównej
2. Wyświetli się lista Pacjentów przypisanych do Lekarza. Z dostępnej listy wybierz Pacjenta z którym chcesz nawiązać połączenie wideo. Pacjenta możesz wyszukać po: nr PESEL, Imieniu i Nazwisku lub jego identyfikatorze. Wybierz Pacjenta i kliknij przycisk POKAŻ .

(Jeżeli Pacjent nie udostępnił Ci jeszcze swojej karty, poproś go o udostępnienie- informacje jak to zrobić znajdziesz w zakładce Pacjenci.)
Rys. Widok Listy Pacjentów – Zakładka Teleporada
Rys. Widok listy pacjentów – zakładka Teleporada
3. Zostaniesz przeniesiony na „Listę Wizyt” pacjenta. Wybierz przycisk TELEPORADA aby zainicjować połączenie wideo.
Rys. Lokalizacja Przycisku TELEPORADA W Zakładce „Lista Wizyt”.
Rys. Lokalizacja przycisku TELEPORADA w zakładce „Lista wizyt”.

Pacjent zostanie powiadomiony o oczekującej Teleporadzie w następujący sposób:

  • sms-em (otrzyma link do zalogowania się na konto Istel Care)
  • e-mailem (otrzyma link do zalogowania się na konto Istel Care, warunkiem jest uzupełnienie w systemie adresu e-mail i jego potwierdzenie)
  • Po zalogowaniu na konto Istel Care w zakładce Teleporada, Pacjent będzie miał możliwość dołączyć do wideoporady

Pacjent, aby dołączyć do teleporady, powinien kliknąć DOŁĄCZ w zakładce teleporady.

 

4. Wybierz przycisk ZASTOSUJ USTAWIENIA I ROZPOCZNIJ NADAWANIE
Rys. Widok Okna Trwającej Teleporady
Rys. Widok okna trwającej Teleporady

W trakcie trwania Teleporady możesz:

  • Pisać na czacie z Pacjentem (patrz 1)
  • Prezentować pliki tj. dokumenty, wyniki badań, zdjęcia które będą widoczne na ekranie (patrz 2)
  • Włączyć/wyłączyć wideo (patrz 3)
  • Włączyć/wyłączyć dźwięk (patrz 4)
  • Włączyć/wyłączyć udostępnianie ekranu (patrz 5)
  • Zmienić ustawienia dźwięku i obrazu (patrz 6)
Rys. Widok Okna Trwającej Teleporady (1)
Rys. Widok okna trwającej Teleporady
5. Aby zakończyć TELEPORADĘ kliknij w czerwony przycisk „wyłącz” w lewym dolnym rogu ekranu (patrz 7).

6. Na ekranie pojawi się okienko z komunikatem: Czy chcesz zakończyć wydarzenie czy jedynie je opuścić. Kliknij w przycisk ZAKOŃCZ WYDARZENIE
Rys. Lokalizacja Przycisku ZAKOŃCZ WYDARZENIE
Rys. Lokalizacja przycisku ZAKOŃCZ WYDARZENIE
7. Po zakończeniu teleporady przejdź do listy wizyt Pacjenta, aby zakończyć wizytę. Na liście wizyt wybierz trwającą wizytę, kliknij w przycisk OTWARTA WIZYTA.
Rys. Widok Listy Wizyt Z Otwartą Teleporadą
Rys. Widok listy wizyt z otwartą teleporadą
9.  Następnie wybierz przycisk ZAMKNIJ WIZYTĘ
Rys. Lokalizacja Przycisku ZAMKNIJ WIZYTĘ
Rys. Lokalizacja przycisku ZAMKNIJ WIZYTĘ