INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Wykres odchyleń

Wykres informuje o tym, na ile wyniki pomiarów ciśnienia krwi zmieniają się w trakcie doby, tzn. jaki jest rozrzut wyników wokół średniej pomiarów, w ciągu określonych przedziałów godzinowych.

Wykres Odchyleń
Rys. Wykres odchyleń i otwarte okienko szczegółu.