INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Usuwanie pomiaru

Aby usunąć ręcznie wprowadzony pomiar:

1. Przejdź do widoku Dzienniczka klasycznego w Karcie Pacjenta.
Dzienniczek Klasyczny
Rys. Ustawienie Dzienniczka na widok klasyczny.
2. Wybierz rekord z pomiarem, który chcesz usunąć i kliknij w strzałkę w dół, przy przycisku EDYTUJ.
3. Kliknij w opcję Usuń.
Wybierz Rekord I Kliknij Usuń
Rys. Lokalizacja przycisku Usuń pomiar.
4. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz usunąć pomiar glukozy. Kliknij „Potwierdzam”, aby to zrobić.
Komunikat
Rys. Komunikat potwierdzający usuwanie pomiaru.
4. Pomiar zostanie usunięty z systemu.
Można usunąć tylko pomiary dodane ręcznie do systemu Istel Care. Nie ma możliwości usunięcia pomiarów przesyłanych z glukometru.