INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Usuwanie pomiaru

Aby usunąć ręcznie wprowadzony pomiar:
1. W widoku dzienniczka wybierz rekord z pomiarem, który chcesz usunąć i kliknij w strzałkę w dół, przy przycisku EDYTUJ.
2. Kliknij w opcję Usuń.
Usuwanie Pomiaru
Rys. Lokalizacja przycisku Usuń pomiar.
3. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz usunąć pomiar ciśnienia krwi. Kliknij „Potwierdzam”, aby to zrobić.
Usuwanie Pomiaru Potwierdzenie
Rys. Komunikat potwierdzający usuwanie pomiaru.
4. Pomiar zostanie usunięty z systemu.