INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Ambulatoryjny Profil Glikemii

Wykres ten pozwala na analizę zmienności stężenia wartości glukozy we krwi w danych przedziałach czasowych. Dzięki temu możesz zauważyć wzorce dobowe, tygodniowe oraz miesięczne charakterystyczne dla Pacjenta.

Typ zakresów:

  • dzienny - porównuje do siebie poszczególne dni, godzina do godziny; pomiary wyświetlane są od 0:00 do 23:59 danego dnia
  • tygodniowy - porównuje między sobą wybrane tygodnie; 7 dni, od poniedziałku do niedzieli
  • miesięczny - wyświetlane są dane od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca; w przypadku miesięcy o różnych długościach, ostatnie dni dłuższych miesięcy nie będą miały punktów odniesienia do miesięcy krótszych

Na wykres APG nie wpływają wybrane wcześniej filtry i filtry zaawansowane

Aby wyświetlić dane w odpowiednich zakresach czasowych:

  1. rozwiń listę wyboru oznaczoną jako "Typ zakresu"
  2. wybierz zakres dzienny, tygodniowy lub miesięczny
  3. kliknij w przycisk "Wybierz zakres" i ustal daty
  4. dane automatycznie pojawią się na wykresie
Wykres Tygodniowy
Rys. Ustalanie zakresów w wykresie tygoniowym

Aby usunąć jeden z wybranych zakresów kliknij w czerwony krzyżyk (patrz 1) lub usuń wszystkie klikając w przycisk RESETUJ (patrz 2).

Usuwanie Zakresów
Rys. Usuwanie zakresów