INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Edycja Wizyty

Po zakończeniu wizyty Lekarz ma możliwość naniesienia w niej poprawek. W tym celu należy:

1. Kliknąć w pomarańczowy przycisk EDYTUJ.

Wizyta Zamknięta Edytuj V2
Rys. Lokalizacja przycisku EDYTUJ w zakończonej wizycie

2. Otworzy się widok zakończonej wizyty w trybie edycji. Można wówczas wprowadzić zmiany.

Edycja Zakończonej Wizyty (1)
Rys. Widok zakończonej wizyty w trybie edycji

3. Po zakończonej edycji kliknij w przycisk ZAPISZ ZMIANY.

Edycja Zakończonej Wizyty (2)
Rys. Lokalizacja przycisku ZAPISZ ZMIANY w zakończonej wizycie w trybie edycji