INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Rozszerzenie konta

Jeśli Lekarz/Personel Medyczny chce posiadać konto w systemie Istel Care również jako pacjent, może rozszerzyć swoje konto, o konto Pacjenta. Po kliknięciu w swoje IMIĘ I NAZWISKO w prawym górnym rogu i wybraniu USTAWIENIA (patrz 1). z rozwijanej listy, w sekcji TYP KONTA należy wybrać ROZSZERZ KONTO (patrz 2). przy słowie PACJENT.
1
Rys. Lokalizacja przycisku Ustawienia
2
Rys. Lokalizacja przycisku Rozszerz Konto
Pojawi się formularz, który należy uzupełnić brakującymi danymi, czyli numerem PESEL, zaakceptować regulamin oraz kliknąć w przycisk ROZSZERZ KONTO.

Logowanie na utworzone konto Pacjenta odbywa się z wykorzystaniem dotychczasowych danych logowania dla konta Lekarza/Personelu Medycznego.

Pojawi się formularz, który należy uzupełnić brakującymi danymi, czyli numerem PESEL (patrz 3)., zaakceptować regulamin oraz kliknąć w przycisk ROZSZERZ KONTO (patrz 4)..
3
Rys. Formularz Rozszerzania Konta
Logowanie na utworzone konto Pacjenta odbywa się z wykorzystaniem dotychczasowych danych logowania dla konta Lekarza/Personelu Medycznego.