INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Wykres liniowy

To szczegółowy wykaz pomiarów w wybranym przedziale czasowym. Po najechaniu na konkretny punkt pojawiają się szczegóły pomiaru:

  • data wykonania pomiaru
  • godzina wykonania pomiaru
  • wartość pomiaru w kolorze odpowiadającym ustalonym zakresom docelowym, gdzie kolor czerwony to pomiar o wartości wysokiej, zielony - w normie, niebieski - niskiej
  • informacja o sposobie wprowadzenia pomiaru (ręczny lub pomiar z urządzenia)
Widok Na Okienko Szczególy
Rys. Wykres liniowy i otwarte okienko szczegółów pomiaru.
Na wykresie rysują się dwie linie z punktowo oznaczonymi pomiarami: dla ciśnienia systolicznego i diastolicznego oraz dwie linie wyznaczające granice.
  • Pomiar systoliczny powyżej czerwonej granicy to pomiar o wartości wysokiej, natomiast poniżej - o wartości w normie.
  • Pomiar diastoliczny powyżej zielonej granicy to pomiar o wartości wysokiej, natomiast poniżej - o wartości w normie.
Wykres Liniowy
Rys. Widok wykresu liniowego z pomiarami w powyżej granic.