INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Dzienniczek

Dzienniczek to tabelaryczne zestawienie pomiarów glukozy z danego przedziału czasowego wraz ze wszystkimi szczegółami.

Dzienniczek można wyświetlić na dwa sposoby: klasyczny i godzinowy. Przełączanie między nimi jest możliwe po kliknięciu w listę wyboru.

Dzienniczek Wybor Klasyczny Czy Godzinnowy
Rys. Lokalizacja opcji przełączania między dzienniczkiem klasycznym a dzienniczkiem godzinowym.

W dzienniczku klasycznym pomiary wyświetlane są chronologicznie, od najnowszych do najstarszych. Klasyczny sposób wyświetlania pomiarów eksponuje szczegóły i dodane notatki.

Ten widok pozwala na korzystanie z funkcji:

  • zmiany danych pomiaru – kliknij w przycisk EDYTUJ (patrz 1), a otworzy się dodatkowe okno, gdzie możesz edytować pomiar.
  • usunięcia pomiaru wprowadzonego ręcznie – kliknij w strzałkę (patrz 2) przy przycisku EDYTUJ, a pojawi się funkcja usuwania rekordu. Po kliknięciu w tą opcję pomiar zostanie trwale usunięty z systemu.
Można usunąć tylko pomiary dodane ręcznie do systemu Istel Care. Nie ma możliwości usunięcia pomiarów przesyłanych z urządzenia.
Dzienniczek Klasyczny Edytuj I Usun
Rys. Widok dzienniczka klasycznego i jego funkcji

W dzienniczku godzinowym pomiary są rozłożone na 3-godzinne przedziały czasowe. Ten sposób wyświetlania umożliwia porównanie pomiarów względem pór dnia. 

Dzienniczek Godzinowy
Rys. Dzienniczek godzinowy