INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Przypisanie glukometru do innego Pacjenta

System pozwala na zmianę Pacjenta, do którego przypisany jest glukometr. Aby to zrobić:

1. Podłącz glukometr do komputera.

2. Kliknij w przycisk ZMIEŃ PACJENTA w sekcji Pacjent.

Zmień Pacjenta
Rys. Lokalizacja przycisku ZMIEŃ PACJENTA
3. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno zmienić przypisanego Pacjenta.
4. Kliknij KONTYNUUJ, aby potwierdzić zmianę.
Zmień Pacjenta Kontynuuj
Rys. Potwierdzenie procesu zmiany Pacjenta
5. Nastąpi usunięcie powiązania glukometru z dotychczas przypisaną Kartą Pacjenta i jednocześnie pojawi się widok „Użytkownicy”.
6. Z widoku „Użytkownicy” możesz wybrać nowego Pacjenta i przypisać go do Glukometru. W tym celu kliknij w przycisk SPARUJ GLUKOMETR.
Wybierz Uzytkownika Sparuj Glukometr
Rys. Widok z możliwością przypisania glukometru do innego Pacjenta.
Jeżeli na liście Użytkownicy, nie ma Pacjenta, którego chcesz przypisać do glukometru, to znaczy, że jeszcze nie udostępnił Ci swojej Karty Pacjenta. O procesie udostępniania przeczytasz w artykule Pacjenci.