INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Podłączanie Glukometru

Glukometr do komputera należy podłączyć za pomocą kabla dołączonego do zestawu, przez port USB. Kroki jakie należy wykonać:
  1. Przejdź w menu do „Podłączone urządzenia”
  2. Zainstaluj serwis 
  3. Podłącz glukometr do komputera
  4. Włącz glukometr
  5. W sekcji zatytułowanej „Glukometr” pojawi się podłączane urządzenie
Glukometr Niesparowany
Rys. Widok sekcji "Glukometr" po poprawnym podłączeniu urządzenia

System Istel Care pozwala na podłączenie tylko jednego glukometru w danej chwili. Jeżeli chcesz skorzystać z innego urządzenia kliknij w przycisk ROZŁĄCZ GLUKOMETR, a następnie podłącz kolejne urządzenie.

Rozłącz Glukometr
Rys. Umiejscowienie przycisku ROZŁĄCZ GLUKOMETR

Nadawanie numeru seryjnego

Niektóre glukometry wymagają nadania im numeru seryjnego (np Diagnostic Gold). Aby to zrobić, upewnij się, że glukometr jest włączony, a następnie kliknij w przycisk NADAJ NUMER SERYJNY. System nada urządzeniu numer automatycznie.

Nadaj Numer Seryjny
Rys. Podłączony glukometr, który wymaga nadania numeru seryjnego
Nadawanie Numeru Seryjnego Włacz Urządzenie
Rys. Nadawanie numeru seryjnego - komunikat, że glukometr jest wyłączony
Nadawanie Numeru Seryjnego Zakończone
Rys. Komunikat o pomyślnym nadaniu numeru seryjnego