INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Wykres kołowy

Wykres kołowy prezentuje procentowe zestawienie ilości pomiarów temperatury, które znajdują się w normie, są za wysokie lub za niskie.

Wkres Kołowy
Rys. Klasyfikacja wyników pomiarów w analizowanym okresie