INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Podsumowanie

Istel Care pozwala na wygenerowanie dwóch rodzajów raportów

Raporty
  • Podstawowy (patrz 1) – generuje się automatycznie zawsze z ostatnich 14 dni. Znajdują się w nim dane z podsumowania oraz wykres liniowy.
  • Zaawansowany (patrz 2) – pozwala na wybranie dowolnego zakresu dat, dzienniczka oraz wykresów, jakie mają znaleźć się w raporcie.

Tabela z podsumowaniem pomiarów
Informacje zawarte w tabeli w przedziale czasowym wyznaczonym przez filtry:

Waga – wartość minimalna – najniższa zarejestrowana wartość masy ciała z wszystkich pomiarów w wybranym okresie (patrz 1)

Waga – wartość średnia - średnia zarejestrowana wartość masy ciała z wszystkich pomiarów w wybranym okresie (patrz 2)

Waga – wartość maksymalna - najwyższa zarejestrowana wartość masy ciała z wszystkich pomiarów w wybranym okresie (patrz 3)

BMI – wartość minimalna - najniższy wskaźnik masy ciała w wybranym okresie (patrz 4)

BMI – wartość średnia - średni wskaźnik masy ciała w wybranym okresie (patrz 5)

BMI – wartość maksymalna - najwyższy wskaźnik masy ciała w wybranym okresie (patrz 6)

Ilość pomiarów łącznie - łączna ilość pomiarów wykonana w wybranym okresie oraz średnia ilością pomiarów wykonana w ciągu doby (patrz 7)

BMI (wskaźnik masy ciała) to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Wskaźnik wyliczany automatycznie po wpisaniu wzrostu oraz wagi pacjenta.
Tabela Podsumowanie
Rys. Tabela z podsumowaniem pomiarów

Wykresy i dzienniczek

W zakładce "Wykresy" znajdują się: wykres liniowy i wykres nakładający.

Po przejściu do zakładki "Dzienniczek" zobaczyć można szczegóły zapisanych pomiarów.

Szczegółowe opisy tych wykresów i dzienniczka znajdziesz w podpunkcie: Wykresy Dzienniczek