INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Wyświetlanie danych w trybie gościa

System Istel Care pozwala na wyświetlenie pomiarów w trybie gościa, czyli bez zapisywania ich do Karty Pacjenta. Dane prezentowane są w takiej samej formie graficznej jak w Karcie Pacjenta (jako wykresy i dzienniczek), z zachowaniem funkcji filtrowania oraz generowania raportów.

Aby odczytać dane w trybie gościa:

1. Przejdź do zakładki Podłączone urządzenia i Podłącz glukometr do komputera
2. W sekcji „Glukometr” kliknij w strzałkę w dół (obok przycisku SPARUJ GLUKOMETR)
3. Wybierz pozycję "Wyświetl w trybie gościa"
Przycisk Odczyt W Trybie Gość (1)
Rys. Lokalizacja przycisku ODCZYT W TRYBIE GOŚCIA
4. Pojawi się widok „Pomiary – Gość”
Pomiary Gość
Rys. Widok na pomiary odczytywane w trybie gościa