INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Podsumowanie

Istel Care pozwala na wygenerowanie dwóch rodzajów raportów.

Raport
Rys. Przyciski do generowania raportu o Temperaturze.
  • Podstawowy (patrz 1) – generuje się automatycznie zawsze z ostatnich 14 dni. Znajdują się w nim dane z podsumowania oraz wykres liniowy.
  • Zaawansowany (patrz 2) – pozwala na wybranie dowolnego zakresu dat oraz wykresów, jakie mają znaleźć się w raporcie.
Tabela z podsumowaniem pomiarów

Informacje zawarte w tabeli (w przedziale czasowym wyznaczonym przez filtry):

Minimum – pomiar o najniższej wartości w wybranym okresie (patrz 1)

Zakres docelowy – przedział w którym pomiary znajdują się w normie (patrz 2)

Maksimum – pomiar o najwyższej wartości w wybranym okresie (patrz 3)

Ilość pomiarów łącznie - łączna ilość pomiarów wykonana w wybranym okresie oraz średnia ilość pomiarów wykonana w ciągu doby (patrz 4)

Pomiary o wartości niskiej - procentowy udział pomiarów o wartości niskiej w stosunku do wszystkich pomiarów (patrz 5)

Pomiary o wartości w normie - procentowy udział pomiarów o wartości w normie w stosunku do wszystkich pomiarów (patrz 6)

Pomiary o wartości wysokiej - procentowy udział pomiarów o wartości wysokiej w stosunku do wszystkich pomiarów (patrz 7)

Tabela Z Podsumowaniem
Rys. Tabela z podsumowaniem pomiarów Temperatury.

Zakresy docelowe

W tabeli "Podsumowanie" istnieje możliwość edycji zakresów docelowych. Po kliknięciu w symbol ołówka ustala się limit dolny i górny dla pomiarów temperatury. 

Zakresy Dcelowe
Rys. Włączanie edycji zakresów docelowych.
Edycja Limitów
Rys. Edycja limitów pomiarów (zakresów docelowych).
Na wykresach wyświetlane pomiary oznaczone są kolorystycznie, gdzie kolor czerwony to pomiar o wartości wysokiej, zielony- w normie, a niebieski - niski.

Wykresy i dzienniczek

W zakładce "Wykresy" znajdują się: wykres liniowy, wykres kołowy oraz wykres nakładający.

Po przejściu do zakładki "Dzienniczek" zobaczyć można szczegóły zapisanych pomiarów.

Szczegółowe opisy wykresów i dzienniczka znajdziesz w podpunkcie: 

Wykresy Dzienniczek