INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Bilans

Zakładka "Bilans" to podsumowanie informacji o stanie zdrowia Pacjenta.

W polach: Waga (patrz 1), Wzrost (patrz 2), Glukoza (patrz 3), Ciśnienie (patrz 4), Temperatura (patrz 5) znajdują się najnowsze pomiary z zakładek: GLUKOZA, CIŚNIENIE KRWI, ANALIZA SKŁADU CIAŁA I TEMPERATURA. Są to wyniki wprowadzone przez Pacjenta lub pobrane z Listy Wizyty, czyli dodane przez Lekarza lub Personel Medyczny.

Wartość w polu BMI (patrz 6) oblicza się automatycznie na podstawie parametrów z pola Waga i Wzrost.

Bilans Automatyczne Pola
Rys. Pola w Bilansie, które uzupełniają się automatycznie na podstawie pomiarów z pozostałych zakładek
Klikając w przycisk NOWE INFORMACJE możesz uzupełnić Bilans o pomiar HbA1c.
2020 08 05 11H15 13
Rys. Okno wprowadzania pomiaru HbA1c.

Bilans możesz uzupełnić o informacje o stanie zdrowia Pacjenta. W tym celu kliknij w przycisk EDYTUJ.

Informacje Edytuj
Rys. Lokalizacja przycisku EDYTUJ.

Pojawi się okno, w którym możesz dodać następujące informacje:

  • Typ cukrzycy (patrz 1)
  • Schorzenia towarzyszące (patrz 2)
  • Powikłania cukrzycy (patrz 3)
  • Przyjmowane leki (patrz 4)
Okno Edycja Informacji
Rys. Okno edycji informacji.

Aby wprowadzić notatki o stanie zdrowia Pacjenta kliknij w przycisk EDYTUJ, po czym pojawi się okno gdzie możesz wpisać dodatkowe informacje.

Informacje Edytuj 2
Rys. Lokalizacja przycisku EDYTUJ.
Wprowadzanie Notatek
Rys. Okno wprowadzania notatek.
Przy przycisku NOWE INFORMACJE oraz EDYTUJ wyświetla się data ostatnio wprowadzonej zmiany.

W Archiwum przechowywane są historyczne pomiary HbA1c oraz informacje medyczne wraz z informacją kiedy i przez kogo zostały one wprowadzone.

Archiwum Przyciski
Rys. Lokalizacja przycisków kierujących do Archiwum.
Archiwum (1)
Rys. Widok Archiwum i ostatnio wprowadzonej zmiany w Informacji o Typie cukrzycy.