INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

Dzienniczek

Dzienniczek to tabelaryczne zestawienie pomiarów masy ciała z danego przedziału czasowego wraz ze wszystkimi szczegółami.

W dzienniczku pomiary wyświetlane są chronologicznie, od najnowszych do najstarszych.

Ten widok pozwala na korzystanie z funkcji:

  • zmiany danych pomiaru – kliknij w przycisk EDYTUJ (patrz 1), a otworzy się dodatkowe okno, gdzie możesz edytować pomiar.
  • usunięcia pomiaru wprowadzonego ręcznie – kliknij w strzałkę (patrz 2) przy przycisku EDYTUJ, a pojawi się funkcja usuwania rekordu. Po kliknięciu w tą opcję pomiar zostanie trwale usunięty z systemu.
Można usunąć tylko pomiary dodane ręcznie do systemu Istel Care. Nie ma możliwości usunięcia pomiarów przesyłanych z urządzenia.
Funkcje Dzienniczka
Rys. Widok funkcji edycji i usuwania pomiaru.