INSTRUKCJA
PANEL LEKARZA

O Istel Care - wstęp

Dziękujemy, że wybrałeś Istel Care – nowoczesne rozwiązanie telemedyczne. System został stworzony, aby ułatwić kontakt między Lekarzem a Pacjentem. Wyniki pomiarów z różnych urządzeń medycznych znajdziesz w jednym miejscu, przedstawione w wygodnej do analizy formie.

Jeżeli masz problem, na który nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji, to skontaktuj się z nami pisząc na adres istelcare@diagnosis.pl

Jak działa system Istel Care?

Pacjent wykonuje pomiary samodzielnie za pomocą urządzeń sparowanych z aplikacją mobilną Istel Health. Pomiary przesyłają się automatycznie lub Pacjent wprowadza je ręcznie. Jednocześnie dane z aplikacji synchronizują się z systemem Istel Care, do którego dostęp ma Lekarz, Personel medyczny oraz Pacjent.

Rys. Schemat przepływ danych w systemie Istel Care (Makieta)